ประวัติโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

     โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  ห่าง  จากตัวจังหวัดประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร  ที่สำหรับตั้งโรงเรียนได้รับบริจาคจากประชาชนจำนวน  ๒๙  ไร่  ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒      ในปีแรกยังไม่มีอาคารเรียนต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัด    เชิงแสใต้  นักเรียน  ครู        ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนสมัย     ก่อร่างสร้างโรงเรียนต้องใช้ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ อุทิศตน ในการสร้างโรงเรียนอย่างแข็งขัน จนทำให้โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน