ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2565

ประกาศเปิดประมูลจำหน่ายอาหาร-1ดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญดาวน์โหลด
Read More…

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพลศึกดาวน์โหลด
Read More…