รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพลศึกดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพละดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรับครูจ้างพละ-2565ดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค 2/2565

ประกาศเวลาเรียนแบบ-On-line-ภาคเรียนที่-2-64ดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More…

ประกาศแนวปฏิบัติสถานณ์โควิด-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมกาRead More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 3 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 2 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…