ตารางเรียนชดเชยคาบ 10

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้สถานศึกษาเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรมีน้อย ทางโรงเรียนจRead More…