ป้ายกำกับ ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีการตกลงราคา

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

01 พ.ย. 2559 0 481

ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีการตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ http: www krasaesin ac th datas file 1477989950 pdf

1
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com