ประกาศรายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)

รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)
ตรวจสอบได้ที่นี่

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com