ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 รด.จิตอาสา ครูวิรัตน์ ขุนราช 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
2 อินเตอร์เนตแสนสนุก ครูแวรอนิง แวเด็ง 1,2,3

  เต็ม

3 ไก่สวยงาม ครูสมพร สุขเกษม 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
4 ห้องสมุด ครูแฉล้ม ศรีสุวรรณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 กีฬาแสนสนุก ครูพวงผกา รักพูลแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล ครูอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร 1,2,3

  เต็ม

7 เรารักษ์มโนราห์ ครูประนอม ประยูร 1,2,3

  เต็ม

8 ประชาสัมพันธ์ ครูวรากร โรจนรักษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

9 พับกระดาษ ครูจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 ศิลปะสร้างสรรค์ ครูพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครูกาญจนา เจียรติ้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
12 ซ่อมคอมพิวเตอร์​ ครูสุธน ขวัญแก้ว 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 6
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
13 ธนาคารโรงเรียน ครูพิษณา บัวชุม 1,2,3

  เต็ม

14 เสริมทักษะภาษาไทย1 ครูอมร ช่วยพันธ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
15 หมากฮอสไทย ครูเอกชัย มงชู 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 เสริมทักษะภาษาไทย2 ครูบุญพา สิทธิศักดิ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
17 คนรักซีรีย์จีน 中国电影。 ครูอาริษา สีเต็ม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 ส่งเสริมประชาธิปไตย ครูอรทัย คงสุวรรณ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
19 ปริศนาอักษรไขว้ ครูสุดสวาท ประสานสงฆ์ 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
20 บอนไซ ครูไพศาล คงสุวรรณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 ตะกร้อ ครูรัชนี พร้อมูล​ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

22 Learn English with Songs ครูสุทธิพร แกล้วทนงค์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
23 English Fun and Learn ครูMichael Bravo Mercado 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
24 เถ้าแก่น้อย ครูอรพิน เรืองศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 5