กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายธนวิชญ์ รัตนชาติ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้