ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 1 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2565

ประกาศเปิดประมูลจำหน่ายอาหาร-1ดาวน์โหลด
Read More…