เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564

โปรดศึกษาวิธีการสมัครจากคู่มือก่อน

สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร