ตอบกลับไปยัง: การขอย้ายนักเรียนออก

หน้าหลัก ฟอรั่ม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรงเรียน การขอย้ายนักเรียนออก ตอบกลับไปยัง: การขอย้ายนักเรียนออก

#2970
ครูวิรัตน์
ผู้เยี่ยมชม

ขั้นตอนการดำเนินการย้ายนักเรียนไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น
1. ผู้ปกครอง นำผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไปติดต่อขอย้ายเข้าเรียน
2. เมื่อโรงเรียนปลายทางรับย้ายเข้าเรียน ให้ทางโรงเรียนปลายทางออกหนังสือราชการยินดีรับย้ายเข้าเรียน แจ้งมายังโรงเรียนเดิม
3. ผู้ปกครองมาติดต่อขอย้ายออก (เตรียมรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป )