ตอบกลับไปยัง: การติดต่อขอเอกสารการจบ

หน้าหลัก ฟอรั่ม ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรงเรียน การติดต่อขอเอกสารการจบ ตอบกลับไปยัง: การติดต่อขอเอกสารการจบ

#2965
admin
Keymaster

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอเอกสารหลักฐานศึกษา
1. เขียนใบคำร้อง
2. รูปถ่ายหน้าตรง เสื้อเชิตสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง