นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
Read More…

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
Read More…

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556

O27.2-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
Read More…

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพละดาวน์โหลด
Read More…