ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://dograde.online/kswit/
Read More…

เปิดระบบเลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

เปิดระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ นักเรียนสามารถเลือก และเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้ระหว่างวันที่ 25 – 30 พ.ย. 2563 เข้าระบบกิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่ Read More…