ตราสัญลักษณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1090550507
รหัส Smis 8 หลัก :  90012013
รหัส Obec 6 หลัก :  550507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  กระแสสินธุ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Krasaesinwittaya School
ที่อยู่ :  หมู่ที่   3   บ้านเชิงแส
ตำบล :  เชิงแส
อำเภอ :  กระแสสินธุ์
จังหวัด :  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :  90270
โทรศัพท์ :  074399043
โทรสาร :  074399261
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :  krasaesin043@gmail.com
เว็บไซต์ :  https://www.krasaesin.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/KorSorSchool

ตำแหน่งที่ตั้ง : Location