รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Self Assessment Report : SAR-2564)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR-2563) SAR64ดาวน์โหลด Read More…

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างเอกวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพลศึกดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพละดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรับครูจ้างพละ-2565ดาวน์โหลด
Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค 2/2565

ประกาศเวลาเรียนแบบ-On-line-ภาคเรียนที่-2-64ดาวน์โหลด
Read More…