ฝ่ายบริหาร

rachapol3

นายรัชพล    หิ้นนรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0894664409

email : ratchpol7878@gmail.com

chantana

นางสาวฉันทนา คงแป้น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0810823419

email : chantana@krasaesin.ac.th

forweb (7)

นายไพศาล คงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0861836203

email : tc-303@krasaesin.ac.th

forweb (18)

นายสมพร สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0896564873

email : tc-802@krasaesin.ac.th

forweb (12)

นางสาวอรพิน เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0858654690

email : tc402@krasaesin.ac.th

forweb (8)
นายวิรัตน์ ขุนราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0866952434

email : tc-304@krasaesin.ac.th

forweb (14)

นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ที่อยู่ : 124 หมู่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0817388178

email : tc-603@krasaesin.ac.th