การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

O19-รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2565-รอบ-6-เดือนดาวน์โหลด
Read More…

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

O20-สรุปรายจ่ายงบประมาณโครงการแผน2564ดาวน์โหลด
Read More…

การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

O11ดาวน์โหลด
Read More…

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
Read More…