การจัดส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือแจ้งการจัดส่งข้อมูล GPAX Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 3 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 2 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ฉบับที่ 1 เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ น้ำท่วม

Read More…

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://dograde.online/kswit/
Read More…

เปิดระบบเลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

เปิดระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ นักเรียนสามารถเลือก และเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้ระหว่างวันที่ 25 – 30 พ.ย. 2563 เข้าระบบกิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่ Read More…

Welcome to ก.ส. – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา กำลังก่อสร้างเว็บไซต์ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เก่าได้ที่ https://www.krasaesin.ac.th/oldsite/
Read More…