ประกาศแนวปฏิบัติสถานณ์โควิด-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมกาRead More…

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการรัชพล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการรัชพล หิ้นนรานุกูล ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา Read More…

ตารางเรียนชดเชยคาบ 10

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้สถานศึกษาเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรมีน้อย ทางโรงเรียนจRead More…

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดาวน์โหลดได้จาก หน้าเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214
Read More…

Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลดได้จาก หน้าเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213
Read More…

คู่มือการจัดส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปี 2563 สำหรับโรงเรียนที่ใช้ Secondary’56

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ การอัพเดทโปรแกรมและการส่ง-GPAX-สำหรับ-TCAS-5-ภาคดาวน์โหลด
Read More…