​แจ้งข่าวสาร


กำหนดเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 >> นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปรับพื้นฐาน วันที่ 1 - 2 พ.ค. 2560 , เปิดเรียนทุกระดับชัั้น วันที่ 3 พ.ค. 2560 <<<
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pptx.png PowerPoint ประกอบการอบรมโรงเรียนคุณธรรม [17 มิ.ย. 2560 เวลา 15:49 น.] ดาวน์โหลด 3

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม [15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:55 น.] ดาวน์โหลด 4

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม [15 มิ.ย. 2560 เวลา 08:53 น.] ดาวน์โหลด 4

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2560) [05 มิ.ย. 2560 เวลา 14:09 น.] ดาวน์โหลด 69

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png ไฟล์รายชื่อนักเรียน(excel)ภาค2/2559 [22 พ.ย. 2559 เวลา 10:07 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png ไฟล์รายชื่อนักเรียน(excel) [27 ก.ค. 2559 เวลา 13:54 น.] ดาวน์โหลด 53

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET 2558 [24 มิ.ย. 2559 เวลา 12:28 น.] ดาวน์โหลด 21

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png บทสรุปสำหรับผู้บริหารคุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET 2558 [24 มิ.ย. 2559 เวลา 12:28 น.] ดาวน์โหลด 13

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png ถอดประสบการณ์งานสอนเด่นครูผู้สอน [24 มิ.ย. 2559 เวลา 12:27 น.] ดาวน์โหลด 4

http://www.krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png ถอดประสบการณ์งานสอนเด่นครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ [24 มิ.ย. 2559 เวลา 12:26 น.] ดาวน์โหลด 4

ดูทั้งหมด

แผนที่

^