ป้ายกำกับ ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามห้องเรียน

1
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com