ระบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ม.2  ต้องการเลือกวิชาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นักเรียนชั้น ม.3  ต้องการเลือกวิชาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com