ประวัติ

       โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  ห่าง  จากตัวจังหวัดประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร  ที่สำหรับตั้งโรงเรียนได้รับบริจาคจากประชาชนจำนวน  ๒๙  ไร่  ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๒  ในปีแรกยังไม่มีอาคารเรียนต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัด เชิงแสใต้  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนสมัยก่อร่างสร้างโรงเรียนต้องใช้ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ อุทิศตนในการสร้างโรงเรียนอย่างแข็งขัน จนทำให้โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน 
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com