บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องตารางธาตุ


สื่อชุดนี้รองรับการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ เป็นแบบออนไลน์
หรือดาวน์โหลดมาติดตั้งแบบออฟไลน์ ใน smart phone และ Tablet  Android OS ได้


ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์   คลิกลิงก์ด้านล่าง
http://www.krasaesin.ac.th/media/periodic

ใช้งานผ่าน smart phone  คลิกลิงก์ด้านล่าง
http://www.krasaesin.ac.th/media/periodic-m

ดาวน์โหลดแอฟมาติดตั้งในโทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต ระบบ Android คลิกลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/open?id=0BycBSdWdP7s-WTR5aVh0eVVXU00

 

หลังจากกนักเรียนศึกษาบทเรียนจบสมบูรณ์แล้ว
ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบฉบับจริงเพื่อเก็บเป็นคะแนน ตามลิงก์ด้านล่างนะครับ

https://goo.gl/forms/jx2eta9Zc0ZuHga42
(**นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์ stxxxxx@krasaesin.ac.th เท่านั้น**)

 
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com