ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักการภารโรงอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักการภารโรงอัตราจ้าง
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com