คำสั่งสอบปลายภาคเรียน 2/2559

คำสั่งสอบปลายภาคเรียน 2/2559    ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้างล่าง
http://www.krasaesin.ac.th/datas/file/1487646538.pdf

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com