ประกาศการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ http://www.krasaesin.ac.th/datas/file/1477990205.pdf

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com