ประกาศผลสอบวัดความรู่้พื้นฐาน ม.1 ปี 2562

ผลสอบวัดความรู่้พื้นฐาน ม.1 ปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com