ประกาศผลสอบราคาซื้อน้ำดื่ม พร้อมบรรจุภัณฑ์

ประกาศผลการสอบราคาซื้อน้ำดื่ม พร้อมบรรจุภัณฑ์ ขนาด 600 มิลลิลิตร

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com