กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: กิจกรรมพัฒนาการคิด

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: กิจกรรมพัฒนาการคิด

กิจกรรมพัฒนาการคิด

กิจกรรมพัฒนาพุทธิพิสมัยหรือสมอง (Head) ที่ทำเพิ่มเติมนี้ ดำเนินกิจกรรมด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ “(1) ชวนคิด (2) ขบคิด (3) สะท้อนคิด (4) คิดต่อยอด และ (5) ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม http://www.krasaesin.ac.th/datas/file/1465821382.pdf

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com