ไฟล์ BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูผู้สอนดาวน์โหลด ไฟล์ BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับจัดทำสมุดประเมินผลรายวิชาได้แล้ว
โปรด ตรวจสอบรายวิชา และรายชื่อนักเรียนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
ถ้าพบปัญหาโปรดรีบแจ้งงานวิชาการโดยด่วน


ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง
https://www.dropbox.com/sh/fspc2r4yuwkcljt/AAC11cSsxIuO8r1Me9Psy0fUa/00-BookMark2560-1?dl=0

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com