ไฟล์ BookMark ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ BookMark ของท่านแล้วทำการตรวจสอบนักเรียนที่เรียนถูกต้องหรือไม่ หากมีความผิดพลาดกรุณาแจ้งงานวิชการ ภายในวันที่ 29 พ.ย. 59
ดาวน์โหลดไฟล์ BookMark คลิกลิงค์ https://www.dropbox.com/sh/fspc2r4yuwkcljt/AADRy2g0HXNwErRNMIvivKMJa/00-BookMark2559-2?dl=0

Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com