ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอน(PDF) ได้จากลิงค์ด้านล่างครับ
Black & White  http://www.krasaesin.ac.th/datas/file/1478158496.pdf
color http://www.krasaesin.ac.th/datas/file/1478158526.pdf


Related

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com