E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
E-0002 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560.rar รายชื่อนักเรียน ปรับปรุงล่าสุด 28 พ.ค. 2560 (4.26 MB) admin พ.ค. 2560
0001 3.jpg ไฟล์ทดสอบการส่งเอกสาร (32.08 KB) admin พ.ค. 2560
1
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com