เกี่ยวกับเรา


- ติดต่อเรา : โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงชลา 90270 โทรศัพท์ 074 399043 โทรสาร 074 399261 email : krasaesin043@gmail.com
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com