ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึง 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ข้อมูลการใช้งาน ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้เพิ่มชื่อผู้ใช้งานให้กับครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ครู username : e-mail ขึ้นด้วย tc เช่น tc-001@krasaesin.ac.th , password : เลขประชาชน 13 หลัก
นักเรียน username : เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 01234 , password : วันเดือนปีเกิด (เช่น เกิด 7 ม.ค. 2547 รหัสเป็น 07012547)

#

การเปิดกิจกรรมชุมนุม ขอให้คุณครูเข้าสู่ระบบ แล้วเปิดกิจกรรมชุมนุมของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนเปิดเรียนนะครับ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

#

ระบบเลือกชุมนุม นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุนม โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน และวันเดือนปีเกิด ห้ามสมัครสมาชิกใหม่
คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ

#

ข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนย้ายเข้า เลขประจำตัว 06992 เด็กชายอุดมศักดิ์ หนูน้อย ม.3/3
เลขประจำตัว 06993 เด็กหญิงจันทิมา สมาธิ ม.3/3
เลขประจำตัว 06994 เด็กหญิงวรัญญา สมาธิ ม.2/2

#

การเปลี่ยนชุมนุม เจ้าหน้าที่เปิดระบบให้นักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนชุมนุม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พ.ค. 62
วิธีการเปลี่ยนชุมนุม
ไปที่เมนู สำหรับนักเรียน > บริหารจัดการ > เลือกชุมนุม > ตรวจสอบรายละเอียด > แก้ไขชุมนุม > จากนั้นลบชุมนุมที่เลือกไว้แล้วออก แล้วค่อยไปเลือกชุมนุมใหม่


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม