ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More…

ประกาศแนวปฏิบัติสถานณ์โควิด-19

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมกาRead More…

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการรัชพล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการรัชพล หิ้นนรานุกูล ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา Read More…

ตารางเรียนชดเชยคาบ 10

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้สถานศึกษาเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรมีน้อย ทางโรงเรียนจRead More…